NADANIE SZTANDARU

        W dniu 13 czerwca 2012, Okręgowa Rada Łowiecka
w Koszalinie swoja uchwałą nadała sztandar Kołu Łowieckiemu "HUBERTUS"
w Motarzynie. Oficjalne uroczystości przekazania i poświęcenia sztandaru odbyły się w dniu 14 lipca 2012 roku w miejscu edukacji leśnej przy leśniczówce Bąbnica. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: pani Burmistrz Miasta i Gminy Tychowo Elżbieta Wasiak, pani Sekretarz Nadleśnictwa Tychowo Katarzyna Marcinkowska, pan Starosta Białogardzki Tomasz Hynda. Podczas ceremonii nadania sztandaru, Prezes Koła Dariusz Pucek odczytał rotę przysięgi myśliwskiej, którą członkowie "HUBERTUSA" powtórzyli odnawiając ślubowanie. V-ce Okręgowej Rady Łowieckiej Wiktor Usik w obecności przedstawicieli Kół Łowieckich "CZAJKA", "KUNA", ŻURAW', uroczyście przekazał na ręce Prezesa Dariusza Pucka sztandar. Uroczystość uświetnił występ sygnalistów myśliwskich
z Koszalina. Imprezę zakończono myśliwskim poczęstunkiem
i wspólną zabawą.
Galeria