„Odbudowa populacji zanikających gatunków zwierzyny drobnej – zając na terenie okręgu koszalińskiego”.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie zrealizował projekt pod nazwą „Odbudowa populacji zanikających gatunków zwierzyny drobnej – zając na terenie okręgu koszalińskiego”.

Projekt na mocy umowy z dnia 12.10.2010r został sfinansowany w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za kwotę 363 500 zł zakupiono łącznie 1340 zajęcy, które zasiliły łowiska 15 kół łowieckich.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Odbudowa populacji zanikających gatunków zwierzyny drobnej – zając na terenie okręgu koszalińskiego” – etap II , lata 2012-13. Koszt przedsięwzięcia to 632 000 zł. Projekt jest w 95% finansowany ze środkówNarodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Galeria