ZO PZŁ Koszalin informuje, że Komisja Kynologiczna ORŁ PZŁ Koszalin będzie organizowała sprawdziany psów myśliwskich

ZO PZŁ Koszalin informuje, że Komisja Kynologiczna ORŁ PZŁ Koszalin będzie organizowała następujące sprawdziany psów myśliwskich   ; 

- Ocena pracy tropowców w naturalnym łowisku 

- Ocena pracy posokowców w naturalnym łowisku.    

Przewidywane terminy i lokalizacja;

   -  okres polowań zbiorowych, od 22-X-2016 do 15-01-2017, według załączonego planu polowań,

   - koło łowieckie ODYNIEC – DARŁOWO.   

Wymienione sprawdziany będą przeprowadzać sędziowie Andrzej  Czesnowski i Marek Frąszczak, psem kontrolnym będzie posokowiec bawarski  GERAT Sil-Mat , PKR.VI-18833, właściciel Andrzej Czesnowski.    Zgłoszenia należy przesyłać na adres ZO PZŁ Koszalin, bliższych informacji udziela Przewodniczący Komisji Kynologicznej Andrzej Czesnowski, telefon kontaktowy 604 846 106.      

  Dokumenty wymagane na konkursie;

- legitymacja Związku Kynologicznego w Polsce,

- członkowie PZŁ legitymacja związkowa,

- rodowód psa,

- zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie,

- minimum dyplom II stopnia z konkursu tropowców/posokowców,

- jeśli posiada to karta oceny potwierdzająca sprawdzenie reakcji na strzał.

POLOWANIA ZBIOROWE DLA CZŁONKÓW KOŁA

 

LP.

DATA   POLOWANIA

REJON POLOWANIA

ZWIERZYNA DO POZYSKANIA

PROWADZĄCY POLOWANIE

MIEJSCE ZBIÓRKI

GODZ. ZBIÓRKI

 

1

22.10.2016  sobota

Inauguracyjne  Żydowo        obwód nr 63

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

Edward Klimas  tel. 608 848 222

Koło krzyża

 

8.oo

2

29.10.2016 sobota

Wicie          obwód  nr 2

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

Wojciech Mosiewicz      tel. 691 741 778

Las przy drodze przed Wiciem

8.oo

3

05.11.2016  sobota

Hubertowskie  Nowy Kraków obwód  nr 20

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

Dariusz Przybyłowski Tel. 665 392 923

Wiaty Jaskółówka

8.oo

4

12.11.2016 sobota

Wszędzień      obwód  nr 2

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

Dariusz Przybyłowski Tel.665 392 923

łąka

Dzierżęcin

8.oo

5/6

3/4.12.2016 sobota niedziela

Gołogóra    obwód  nr 63

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

Andrzej Czesnowski     tel. 604 846 106

Agroturystyka Mazik

8.oo

7

10.12.2016 sobota

Bobięcino     obwód nr 63

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

Dariusz Przybyłowski Tel. 665 392 923

Żwirownia Miłkowo

8.oo

8

17.12.2016   sobota

Świąteczne Kołtki         obwód  nr 63

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

Krzysztof Kacprzyk        tel. 531 898 194

Świerczewo transformator (wodomierze)

8.oo

9

31.12.2016 sobota

Noworoczne Słowino      Obwód nr 20              

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

Andrzej Czesnowski           Tel. 604 846 106

Wiaty Jaskółówka

8.oo

10

07.01.2017 sobota

Dzierżęcin   obwód  nr 2

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

Wojciech  Mosiewicz            tel. 691 741 778

Łąka Dzierżęcin

8.oo

11

14.01.2017 sobota

Zakończenie sezonu Malechowo obwód nr 20

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

Dariusz Przybyłowski Tel.665 392 923

Malechowo Pod Dębem

8.oo

 

PLAN  POLOWAŃ  KOMERCYJNYCH

 

LP.

DATA

REJON POLOWANIA

ZWIERZYNA DO POZYSKANIA

PROWADZĄCY POLOWANIE

1

04,05,06,07.10.2016

Obwód nr 63

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

ANDRZEJ CZESNOWSKI         tel. 604 846 106

2

16,17,18,19.11.2016

Obwód nr 20

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

ANDRZEJ CZESNOWSKI          tel. 604 846 106

3

24,25,26.11.2016

Obwód nr 20

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

ANDRZEJ   CZESNOWSKI       tel. 604 846 106

4

 

0 4,05,06.01.2017

Obwód nr 20

Zwierzyna gruba    i drapieżniki

ANDRZEJ   CZESNOWSKI       tel. 604 846 106