Informacja

Osoby, które zdały egzamin na podstawowe uprawnienia łowieckie, zapraszamy do biura ZO PZŁ w Koszalinie, celem złożenia dokumentów:

- zaświadczenie o niekaralności,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
- zaświadczenie o zameldowaniu (w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego)
- w przypadku złożenia dokumentów jeszcze w tym roku kalendarzowym : dowód wpłaty 1710 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2018 i 2019 + legitymacja"
- w przypadku złożenia dokumentów po 1 stycznia 2019 r. : dowód wpłaty 1353 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2019 + legitymacja"

Osoby do 25 roku życia, uczące się wnoszą opłatę w kwocie :
- w przypadku złożenia dokumentów jeszcze w tym roku kalendarzowym : dowód wpłaty 1390 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2018 i 2019 + legitymacja" .
- w przypadku złożenia dokumentów po 1 stycznia 2019 r. : dowód wpłaty 1193 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2019 + legitymacja"
(proszę dostarczyć dokument uprawniający do ulgi)

Osoby zamieszkałe na terenie innego Okręgu PZŁ otrzymają zaświadczenie o zdanym egzaminie i dalsze formalności załatwiać będą we właściwym ZO ze względu na miejsce zamieszkania.