PRAWO

W dniu 9.10.2018 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska ws. tablic ostrzegawczych na polowaniu zbiorowym.
Rozporządzenie wchodzi w życie 15.10.2018 r.
Zaczniki
ROZPORZĄDZENIE