W załączeniu przekazujemy pismo Ministra Środowiska dotyczące intensyfikacji odstrzału dzików.
Zaczniki
Pismo