ROZPORZĄDZENIE

W załączeniu nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 roku ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 23 listopada 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".
Ze względu, iż znajdują się tam dość istotne rozwiązania z zakresu prowadzenia gospodarki łowieckiej, np. zakaz dokarmiania dzików na terenie całego kraju i inne, prosimy o zapoznanie się z pismem.
Zaczniki
ROZPORZĄDZENIE
Galeria