Walne Zebrania

Poniżej zamieszczamy propozycje uchwał do Walnych Zebrań Członków Kół Łowieckich:
Zaczniki
Uchwała nr 1
Uchwała nr 9
Uchwała nr 8
Uchwała nr 7
Uchwała nr 6
Uchwała nr 5
Uchwała nr 4
Uchwała nr 3
Uchwała nr 2
Przykładowy porządek obrad