EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe dla kandydatów do PZŁ i kandydatów na selekcjonerów odbędą się w dniach
27-29 października br. w Ośrodku Edukacyjnym w Manowie.
Na egzamin należy zapisać się telefonicznie do dnia 22 października br. pod nr tel. 94 345 45 52 wew.23 .
Przed egzaminem na stronie internetowej ZO PZŁ w Koszalinie pojawią się listy egzaminacyjne z podziałem na grupy.

Każdy z obecnych musi posiadać rękawiczki i maseczkę zakrywającą usta i nos.
Jest to warunek uczestnictwa w egzaminie.
Organizator zapewnia środki do dezynfekcji.

Każdy uczestnik musi dostarczyć wypełnione i podpisane oświadczenie, które zamieszczamy poniżej.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną nie wykluczamy przełożenia egzaminu.
O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej.
Zał±czniki
Oświadczenie COVID