VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ okręgu koszalińskiego

W dniu 29 czerwca br. odbył się VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ okręgu koszalińskiego. Fot. Radosław Dominowski
Galeria