Myśliwi Koła Łowieckiego nr 230 „Ryś” w Szczecinku na zaproszenie Społeczności Szkoły Podstawowej w Iwinie, wzięli aktywny udział w jasełkach.

Podczas wieczoru jasełkowego odbyło się przedstawienie zorganizowane prze SP w Iwinie, wspólnie śpiewanie kolęd oraz rozstrzygnięty został konkurs
„ kartka, ozdoba świąteczna ”.
Myśliwi WKŁ „Ryś” w Szczecinku dla wszystkich uczestników ufundowali atrakcyjne upominki oraz słodycze.
Galeria