Przekazanie paczek świątecznych

Powodem wizyty myśliwych było przekazanie przebywającym tam piętnaściorgu dzieciom paczek pełnych słodkości. Ten drobny gest ze strony myśliwych wniósł wiele radości i uśmiechu. W czasie spotkania znalazł się czas również na to, aby w miłej atmosferze przy kawie i ciasteczkach, na które zaprosiła pani dyrektor M. Madalińska, porozmawiać z wychowawcami oraz dziećmi na różne tematy. Nie sposób nie  wspomnieć, że wśród myśliwych był obecny również kol. Zbigniew Wanecki, który prezentował i omawiał sygnały myśliwskie, wzbudzając tym duże zainteresowanie. Na zakończenie prezes ,,Oręża” przekazał w imieniu członków koła oraz ich rodzin, dzieciom i pracownikom świąteczne życzenia, a pani dyrektor na pamiątkę tego miłego dla obu stron spotkania podarowała darczyńcom książki o tematyce przyrodniczej. Darz Bór!
Galeria