Inauguracja kursu dla kandydatów do PZŁ rocznik 2020/21

26 lipca br. o godz. 9.00 w Ośrodku Edukacyjnym w Manowie odbędzie się spotkanie inauguracyjne kandydatów do PZŁ
Każdy z obecnych musi posiadać rękawiczki i maseczkę zakrywającą usta i nos. Jest to warunek dopuszczenia do wykładu.
Organizator zapewnia środki do dezynfekcji.

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PZŁ każdy uczestnik musi dostarczyć wykładowcy wypełnione oświadczenie, które zamieszczamy poniżej
Zał±czniki
Oświadczenie
Galeria