Egzaminy dla kandydatów do PZŁ

Egzaminy dla kandydatów do PZŁ odbędą się w dniach
2-4 września br. w Ośrodku Edukacyjnym w Manowie.
Na egzamin należy zapisać się telefonicznie do dnia 28 sierpnia br. pod nr tel. 94 345 45 52 wew.23 .
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowane zaliczenie stażu, kursu teoretycznego i treningów strzeleckich. Na kilka dni przed egzaminem na stronie internetowej ZO PZŁ w Koszalinie pojawią się listy egzaminacyjne z podziałem na grupy i aktualne wytyczne dotyczące zabezpieczeń związanych z pandemią.