Egzaminy dla kandydatw do PZ?

Egzaminy dla kandydatw do PZ? odb?d? si? w dniach
2-4 wrze?nia br. w O?rodku Edukacyjnym w Manowie.
Na egzamin nale?y zapisa? si? telefonicznie do dnia 28 sierpnia br. pod nr tel. 94 345 45 52 wew.23 .
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowane zaliczenie sta?u, kursu teoretycznego i treningw strzeleckich. Na kilka dni przed egzaminem na stronie internetowej ZO PZ? w Koszalinie pojawi? si? listy egzaminacyjne z podzia?em na grupy i aktualne wytyczne dotycz?ce zabezpiecze? zwi?zanych z pandemi?.