Ze względu na małe zainteresowanie, otwarte posiedzenie Komisji Kynologicznej planowane na dzień 13 sierpnia odbędzie się w innym terminie.