EGZAMINY NW

Poni?ej zamieszczamy listy egzaminacyjne kandydatw na uprawnienia podstawowe.
Egzamin pisemny w ?rod? (2 wrze?nia) z podzia?em na trzy grupy (godz.9.00, 11.30, 14.00).
Egzamin ustny w czwartek (3 wrze?nia) wg. takiego samego harmonogramu.
Egzamin strzelecki w pi?tek (4 wrze?nia) od. godz. 9.00.
Wszystkie egzaminy odbywaj? si? w O?rodku Edukacyjnym w Manowie.
Zał±czniki
LISTA EGZAMINACYJNA
Galeria