Egzaminy selekcjonerskie

Egzaminy dla kandydatów na selekcjonerów :
- Egzamin pisemny , wtorek 8 września o godz. 9.00 i 10.30
( podział na grupy znajduje się poniżej)
- Egzamin ustny, środa 9 września wg. takiego samego podziału.
Zał±czniki
LIsta egzaminacyjna