Egzaminy selekcjonerskie

Egzaminy dla kandydatw na selekcjonerw :
- Egzamin pisemny , wtorek 8 wrze?nia o godz. 9.00 i 10.30
( podzia? na grupy znajduje si? poni?ej)
- Egzamin ustny, ?roda 9 wrze?nia wg. takiego samego podzia?u.
Zał±czniki
LIsta egzaminacyjna