EGZAMIN STRZELECKI

Prze?o?ony egzamin strzelecki dla kandydatw do PZ? odb?dzie si? 15 wrze?nia br. na strzelnicy my?liwskiej w Manowie. Pocz?tek o godz. 9.00