EGZAMINY POPRAWKOWE ODWO?ANE

Zarz?d Okr?gowy Polskiego Zwi?zku ?owieckiego w Koszalinie informuje, ?e egzaminy poprawkowe dla kandydatw do PZ? i kandydatw na selekcjonerw, zaplanowane w terminie 27-29.10.2020 r., ze wzgl?du na obowi?zuj?ce obostrzenia wynikaj?ce z COVID-19 oraz w trosce o dba?o?? i bezpiecze?stwo zdrowotne, zostaj? ODWO?ANE!!!