Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego

W trosce o sprawne przejście przez tryb składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków przedstawiamy opracowany przez Zarząd Główny PZŁ materiał szkoleniowo-instruktażowy.

  1. WNIOSEK O DZIERŻAWĘ OBWODÓW ŁOWIECKICH PDF
  2. WNIOSEK O DZIERŻAWĘ OBWODÓW ŁOWIECKICH DOCX
  3. Wzór wypełnionego wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego
  4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.
  5. Film instruktażowy

Materiały dostępne są w zakładce "Dzierżawa obwodów" na stronie Zarządu Głównego PZŁ.