Wniosek o dzier?aw? obwodu ?owieckiego

W trosce o sprawne przej?cie przez tryb sk?adania i rozpatrywania wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich oraz kryteriw oceny tych wnioskw przedstawiamy opracowany przez Zarz?d G?wny PZ? materia? szkoleniowo-instrukta?owy.

  1. WNIOSEK O DZIER?AW? OBWODW ?OWIECKICH PDF
  2. WNIOSEK O DZIER?AW? OBWODW ?OWIECKICH DOCX
  3. Wzr wype?nionego wniosku o dzier?aw? obwodu ?owieckiego
  4. Rozporz?dzenie Ministra Klimatu i ?rodowiska w sprawie trybu sk?adania i rozpatrywania wnioskw o dzier?aw? obwodw ?owieckich oraz kryteriw oceny tych wnioskw i wnioskodawcw.
  5. Film instrukta?owy

Materia?y dost?pne s? w zak?adce "Dzier?awa obwodw" na stronie Zarz?du G?wnego PZ?.