My?liwi Ko?a ?owieckiego CYRANKA zagrali dla WO?P


My?liwi Ko?a ?owiecka "CYRANKA" z Drawska Pomorskiego zagrali w 2021 roku dla Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy i przekazali na rzecz fundacji  kwot? 700,00 z?.

Fina? z g?ow? - takie jest has?o przewodnie 29. Fina?u WO?P. Tym razem Fundacja skupi?a si? na zakupie sprz?tu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki g?owy. Jest to ju? drugi Fina? WO?P dedykowany laryngologii.

W 2021 roku Fundacja WO?P ma zamiar zebra? pieni?dze na zakup takich sprz?tw jak m.in.:

 • zestawy endoskopw laryngologicznych
 • endoskopy gi?tkie  
 • zestawy endoskopw sztywnych do oceny grnych drg oddechowych
 • egzoskopy  
 • lasery diodowe  
 • nawigacje optyczne otolaryngologiczne  
 • koblatory do operacji migda?kw  
 • aparaty USG i RTG  
 • kardiomonitory
 • lampy czo?owe
 • lampy operacyjne  
 • polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego  
 
Te nowoczesne i bardzo specjalistyczne urz?dzenia w chwili obecnej s? niezb?dne w nowoczesnej chirurgii laryngologicznej. Stanowi? zazwyczaj podstawowe wyposa?enie laryngologicznych sal operacyjnych. Praca bez mo?liwo?ci korzystania z takich sprz?tw mo?e powodowa? wzrost ryzyka powik?a?. Wyd?u?anie zabiegw bezpo?rednio wp?ywa na proces leczenia i rekonwalescencji u ma?ych pacjentw. - Tomasz Grochowski, Centrum Zdrowia Dziecka