Informacja o zgłoszeniach

Zaproszenie

Informujemy, że wszystkie osoby które zgłosiły udział w Centralnych Zawodach Strzeleckich
"BAŁTYCKI PUCHAR ANSCHUTZ & LAPUA"
poprzez dokonanie wpłaty na konto PZŁ ZO w Koszaline w terminie do 06.07.2021 r. zostały ujęte na liście startowej.