START TRENINGÓW WIELOBOJU

ZACZYNAMY TRENINGI WIELOBOJU MYŚLIWSKIEGO


WTOREK        14:00 - 18:00

CZWARTEK    14:00 - 18:00

SOBOTA         13:00 - 17:00


 -WPIS DO KSIĄŻKI DOKONANY BĘDZIE PRZEZ PRACOWNIKA STRZELNICY

 W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 •  
 • ograniczona liczba osób,
 •  
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 •  
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 •  
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 •  
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 •  
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

ZAPRASZAMY CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO I STRZELCÓW SPORTOWYCH OKOLICZNYCH KLUBÓW !

W dniu 4 maja br. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Koszalinie na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w tym Oddziału Zakaźnego została przekazana do rąk dyrektora Andrzeja Kondaszewskiego darowizna w kwocie 90,000 zł przez Łowczego Okręgowego Janusza Rynkiewicza i członka Zarządu Okręgowego Wiesława Brelińskiego.
(czyt. dalej)

SZKOLENIA STRZELECKIE KURS 2019


WZNAWIAMY TRENINGI STRZELECKIE NOWOWSTĘPUJĄCYCH - KURS 2019

                            OD 11 MAJA


TRENINGI SĄ ORGANIZOWANE W RAMACH KURSU (BEZPŁATNE)

PO  3 OSOBY UMÓWIONE TELEFONICZNIE 
NA WYZNACZONĄ DATĘ I GODZINĘ !


PROSZĘ O KONTAKT OSOBY Z KURSU 2019 KTÓRE NIE ODBYŁY 2 TRENINGÓW 

GRZEGORZ 783-750-555

UCZESTNICY, KTÓRZY NIE UREGULOWALI OPŁATY ZA KURS NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZENI DO SZKOLENIA STRZELECKIEGO !!!

PROSIMY ZACHOWAĆ ZASAD BIO ASEKURACJI !

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie, informuje, iż od dnia 4 maja br. wprowadza dyżury

w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9 – 12

dla osób, które mają do odbioru legitymację, dzienniczek stażysty, bądź uzupełnienie legitymacji w hologram na rok bieżący.

Osoby, które mają do odbioru dokument prosimy o dokonanie przelewu w wysokości:

-30 zł koszt nowej legitymacji,

- 43 zł ubezpieczenie NW stażysty,

 numer konta ZO PZŁ w Koszalinie 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312, tytułem: imię i nazwisko – odbiór legitymacji lub ubezpieczenie NW stażysty. Prosimy aby każdy, kto przyjdzie po legitymację lub dzienniczek miał przy sobie potwierdzenie przelewu.

Darz Bór!

Odstrzał sanitarny

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego ws. odstrzału sanitarnego dzików
Zał±czniki
ROZPORZĄDZENIE

Pomoc dla szpitala w Koszalinie

W związku z zakończoną akcją "Dar Serca" dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie myśliwi Koła Łowieckiego „ORĘŻ” w Koszalinie w dniu 27.04.2020 przekazali dla personelu szpitala maseczki higieniczne. 

Aktualizacja - Zbiórka trwa nadal, dziękujemy za obecne i przyszłe wpłaty

 

 

 Aktualizacja danych do chwili obecnej uzbieraliśmy 89.750zł

Nasza wspólna akcja tj. Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego i Kół Łowieckich okręgu koszalińskiego dotyczącej zbiórki środków finansowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w tym Oddziału Zakaźnego, która trwa od dnia 28 marca br. Przyniosła następujący efekt w postaci wpłat od kół łowieckich:

Lista wpłat na dofinansowanie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie - kliknij "czytaj dalej"


INFORMACJA

Stanowisko Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i Zarządów Okręgowych PZŁ w Koszalinie i Szczecinie dotyczące szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.
Zał±czniki
STANOWISKO

UBEZPIECZENIE

WAŻNE!!!:
Poniżej zamieszczamy druki dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Zarzadów Kół i członków Zarządów Kół.
Zał±czniki
DEKLARACJA 2020 DLA KOŁO ŁOWIECKIE PZŁ
WYCIĄG Z WS - KOŁA ŁOWIECKIE
PZŁ informacja o produkcie dla Koła Łowieckiego

INFORMACJA

17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:

TREŚĆ ART.22.:

 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”

« poprzednie tematy następne tematy »