PISMO MŚ

W załączeniu przekazujemy pismo Ministra Środowiska dotyczące odstrzału loch.
Zaczniki
PISMO

W dniu 31 grudnia 2018 r.  biuro ZO PZŁ będzie czynne
od godziny 9.00 do godziny 14.00.

WAŻNE - Okólnik "Myśliwi pomagają"

Szanowni Państwo, 

W załączeniu Okólnik dotyczący akcji "Myśliwi pomagają". To akcja, którą rozpoczynamy na szeroką skalę.  Nasze koleżanki i koledzy każdego dnia pomagają potrzebującym. Organizują własne akcje, włączają się w lokalne inicjatywy. Pokażmy, że te działania mają naprawdę ogromną skalę.

Pierwszym dużym akordem akcji jest "Myśliwska paczka". 

Szczegóły znajdą Państwo w Okólniku.
Zaczniki
Okólnik
Oświadczenie

W dniu dzisiejszym (10.12.2018 r. ) biuro ZO PZŁ będzie czynne do godziny 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

ROZPORZĄDZENIE

W załączeniu nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 roku ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 23 listopada 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".
Ze względu, iż znajdują się tam dość istotne rozwiązania z zakresu prowadzenia gospodarki łowieckiej, np. zakaz dokarmiania dzików na terenie całego kraju i inne, prosimy o zapoznanie się z pismem.
Zaczniki
ROZPORZĄDZENIE

Informacja

Osoby, które zdały egzamin na podstawowe uprawnienia łowieckie, zapraszamy do biura ZO PZŁ w Koszalinie, celem złożenia dokumentów:

- zaświadczenie o niekaralności,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
- zaświadczenie o zameldowaniu (w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego)
- w przypadku złożenia dokumentów jeszcze w tym roku kalendarzowym : dowód wpłaty 1710 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2018 i 2019 + legitymacja"
- w przypadku złożenia dokumentów po 1 stycznia 2019 r. : dowód wpłaty 1353 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2019 + legitymacja"

Osoby do 25 roku życia, uczące się wnoszą opłatę w kwocie :
- w przypadku złożenia dokumentów jeszcze w tym roku kalendarzowym : dowód wpłaty 1390 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2018 i 2019 + legitymacja" .
- w przypadku złożenia dokumentów po 1 stycznia 2019 r. : dowód wpłaty 1193 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2019 + legitymacja"
(proszę dostarczyć dokument uprawniający do ulgi)

Osoby zamieszkałe na terenie innego Okręgu PZŁ otrzymają zaświadczenie o zdanym egzaminie i dalsze formalności załatwiać będą we właściwym ZO ze względu na miejsce zamieszkania.
« poprzednie tematy nastpne tematy »