ROZPORZĄDZENIE

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego myśliwi mogą prowadzić pełną gospodarkę łowiecką w okresie epidemii.
Zał±czniki
ROZPORZĄDZENIE

KOMUNIKAT

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej wspólnej akcji tj. Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego i Kół Łowieckich okręgu koszalińskiego dotyczącej zbiórki środków finansowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w tym Oddziału Zakaźnego. W obecnej sytuacji koszaliński Szpital, jak większość placówek medycznych na terenie Polski, boryka się z trudnościami finansowymi, które utrudniają walkę z niewidzialnym wrogiem, który zagraża nie tylko pracownikom szpitala, ale nam wszystkim. Zebrane środki finansowe pomogą wesprzeć koszaliński szpital, który zakupi niezbędne środki ochronne i sprzęt medyczny do walki z koronawirusem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę , iż cały świat walczy dzisiaj z nowym wirusem, który każdego dnia rozprzestrzenia się coraz bardziej. Najważniejsze teraz jest to, by maksymalnie spowolnić postęp pandemii, dlatego też powinniśmy zachować rozwagę w codziennym życiu oraz zachowywać się odpowiedzialnie.

Bądźmy dobrej myśli, choć wiemy, że dobre zakończenia nie piszą się same. Każdy z nas może być Potrzebującym.  

Prosimy o minimalną wpłatę od 1000 złotych w górę.

 

Bądźmy razem!

Ten czas to egzamin z naszego człowieczeństwa.

Wpłaty prosimy kierować na specjalne do tego celu konto :

ZO PZŁ KOSZALIN

34 1240 1428 1111 0010 9798 6147

z dopiskiem:
koronawirus – Szpital w Koszalinie

Darz Bór!

KOMUNIKAT

Poniżej zamieszczamy polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wykonywania polowania.
Zał±czniki
POLECENIE WOJEWODY ZACHODNIOPORSKIEGO

INFORMACJA

Szanowni Myśliwi,

prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.


https://www.youtube.com/watch?v=tnKsAS6ODBI&feature=youtu.be

Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.

https://www.youtube.com/watch?v=ap21dnDljc0&feature=youtu.be


Miejmy na uwadze bioasekurację  nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.

By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.

--
Piotr Szalaty
Rzecznik Prasowy PZŁ

W związku z trudną sytuacją Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie związaną  z leczeniem osób, które chorują na COVID-19 i ciągłym wzrostem liczby zachorowań w naszym regionie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie podjął wraz z Kołami Łowieckimi okręgu koszalińskiego decyzję o wsparciu środkami finansowymi koszalińskiego szpitala.
O przebiegu naszej akcji będziemy informowali na bieżąco.
                                          

Stanowisko Zarządu Głównego PZŁ ws. wykonywania polowania w obecnej sytuacji:

MYŚLIWI Z POMOCĄ

Zachęcamy do wsparcia akcji #myśliwizpomocą
Kliknij w poniższy link:

KOMUNIKAT

Szanowni Koledzy,

z uwagi na pogarszającą się sytuację w kraju związaną z chorobą COVID-19, ciągłym wzrostem liczby zachorowań i wytycznymi polskiego rządu oraz GIS-u Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego rekomenduje wstrzymanie wszelkich zaplanowanych walnych zgromadzeń do czasu wprowadzenia ewentualnych uregulowań ustawowych.

W obecnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, najważniejszą sprawą jest zdrowie - nasze i naszych bliskich.

Z poważaniem

Magdalena Raban

Biuro rzecznika prasowego

PROCEDURA ZATWIERDZANIA RPŁ

W załączeniu pismo Dyrektora RDLP w Szczecinku ws. procedury zatwierdzania RPŁ.
Plany do uzgodnienia prosimy wysyłać mailowo do tut. ZO PZŁ.
Zał±czniki
PISMO

W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem na terenie naszego kraju choroby COVID-19, Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie przechodzi na system pracy w trybie zarządzania kryzysowego:

 

Siedziba biura Zarządu Okręgowego przy ul. Kruczej 12 w Koszalinie oraz Strzelnica Myśliwska i Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy ul. Myśliwskiej 10 w Manowie będą zamknięte dla interesantów od 13 marca br. do odwołania.

 

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji pocztą elektroniczną na adres:

zo.koszalin@pzlow.pl,

zo.koszalin_finanse@pzlow.pl

l.kneblewski@pzlow.pl

m.czerepkow@pzlow.pl

 

Rozliczenia finansowe prosimy dokonywać w formie bezgotówkowej.

« poprzednie tematy następne tematy »