ASF

W załączeniu przekazujemy wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji w temacie ASF. Prosimy myśliwych o zapoznanie się z nimi.
Zaczniki
Wytyczne

ZAWODY STRZELECKIE

W załączeniu przekazujemy regulamin i informacje na temat zapisów na Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej, które odbędą się
w Manowie w dniach 1-2.09.2018 r.

Zaczniki
INFORMACJA O ZAWODACH
REGULAMIN

Egzamin strzelecki-poprawka

Poprawkowy egzamin strzelecki odbędzie się 22 sierpnia od godz. 9.00 na strzelnicy w Manowie.

W sobotę 14 lipca br. Strzelnica w Manowie będzie zamknięta dla treningów. W tym dniu odbywają się Mistrzostwa Strzeleckie Leśników .

Zawody strzelecki

Galeria zdjęć z Bałtyckiego Pucharu Anschutz & Lapua :

Zaczniki
Bałtycki Puchar Anschutz & Lapua - Wyniki

Informacja

Osoby, które zdały egzamin na podstawowe uprawnienia łowieckie, zapraszamy do biura ZO PZŁ w Koszalinie, od dnia 16 lipca celem złożenia dokumentów
:
- zaświadczenie o niekaralności,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
- zaświadczenie o zameldowaniu (w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego)
- dowód wpłaty 1347 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2017+ legitymacja"

Osoby do 25 roku życia, uczące się wnoszą opłatę w kwocie 1187 zł. (proszę dostarczyć dokument uprawniający do ulgi)

Osoby zamieszkałe na terenie innego Okręgu PZŁ otrzymają zaświadczenie o zdanym egzaminie i dalsze formalności załatwiać będą we właściwym ZO ze względu na miejsce zamieszkania.
« poprzednie tematy nastpne tematy »