Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że do naszej wspólnej akcji tj. Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego i Kół Łowieckich okręgu koszalińskiego dotyczącej zbiórki środków finansowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w tym Oddziału Zakaźnego mogą przystąpić również myśliwi indywidualni oraz sympatycy łowiectwa do czego serdecznie zapraszamy.

Bądźmy dobrej myśli, choć wiemy, że dobre zakończenia nie piszą się same. Każdy z nas może być Potrzebującym.  

 

Bądźmy razem!

Ten czas to egzamin z naszego człowieczeństwa.

Wpłaty prosimy kierować na specjalne do tego celu konto

ZO PZŁ KOSZALIN

34 1240 1428 1111 0010 9798 6147

z dopiskiem:
koronawirus – Szpital w Koszalinie

Darz Bór!

Myśliwi pomagają w walce z COVID-19

Niezależnie od wspólnych akcji pomocy w walce z COVID- 19 organizowanych przez koła łowieckie okręgu koszalińskiego. Myśliwi z powiatu świdwińskiego tj. K.Ł  "Cyranka" Świdwin, K.Ł "Słonka" Świdwin, K.Ł "Sokół" Świdwin, K.Ł "Szarak" Połczyn-Zdrój przekazali łącznie 19.ooo zł Powiatowemu Szpitalowi w Połczynie-Zdroju.

Ogólnopolska akcja „Myśliwi pielęgniarkom i lekarzom ”

Ogólnopolska akcja „Myśliwi pielęgniarkom i lekarzom ” w której czynnie biorą udział myśliwi okręgu koszalińskiego, nabrała rozmachu i tępa.

ROZPORZĄDZENIE

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia br. zmieniające rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zał±czniki
ROZPORZĄDZENIE

INFORMACJA

KOMUNIKAT ZE STRONY ZG PZŁ:

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20.

Zakaz obowiązuje do dnia 19 kwietnia 2020 r.

Zał±czniki
TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

KOMUNIKAT

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej wspólnej akcji tj. Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego i Kół Łowieckich okręgu koszalińskiego dotyczącej zbiórki środków finansowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w tym Oddziału Zakaźnego. W obecnej sytuacji koszaliński Szpital, jak większość placówek medycznych na terenie Polski, boryka się z trudnościami finansowymi, które utrudniają walkę z niewidzialnym wrogiem, który zagraża nie tylko pracownikom szpitala, ale nam wszystkim. Zebrane środki finansowe pomogą wesprzeć koszaliński szpital, który zakupi niezbędne środki ochronne i sprzęt medyczny do walki z koronawirusem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę , iż cały świat walczy dzisiaj z nowym wirusem, który każdego dnia rozprzestrzenia się coraz bardziej. Najważniejsze teraz jest to, by maksymalnie spowolnić postęp pandemii, dlatego też powinniśmy zachować rozwagę w codziennym życiu oraz zachowywać się odpowiedzialnie.

Bądźmy dobrej myśli, choć wiemy, że dobre zakończenia nie piszą się same. Każdy z nas może być Potrzebującym.  

Prosimy o minimalną wpłatę od 1000 złotych w górę.

 

Bądźmy razem!

Ten czas to egzamin z naszego człowieczeństwa.

Wpłaty prosimy kierować na specjalne do tego celu konto :

ZO PZŁ KOSZALIN

34 1240 1428 1111 0010 9798 6147

z dopiskiem:
koronawirus – Szpital w Koszalinie

Darz Bór!

KOMUNIKAT

Poniżej zamieszczamy polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wykonywania polowania.
Zał±czniki
POLECENIE WOJEWODY ZACHODNIOPORSKIEGO

INFORMACJA

Szanowni Myśliwi,

prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.


https://www.youtube.com/watch?v=tnKsAS6ODBI&feature=youtu.be

Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.

https://www.youtube.com/watch?v=ap21dnDljc0&feature=youtu.be


Miejmy na uwadze bioasekurację  nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.

By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.

--
Piotr Szalaty
Rzecznik Prasowy PZŁ

W związku z trudną sytuacją Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie związaną  z leczeniem osób, które chorują na COVID-19 i ciągłym wzrostem liczby zachorowań w naszym regionie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie podjął wraz z Kołami Łowieckimi okręgu koszalińskiego decyzję o wsparciu środkami finansowymi koszalińskiego szpitala.
O przebiegu naszej akcji będziemy informowali na bieżąco.
                                          

Stanowisko Zarządu Głównego PZŁ ws. wykonywania polowania w obecnej sytuacji:
« poprzednie tematy następne tematy »