NOWY KURS

Informujemy, ?e inauguracja kursu dla kandydatw do PZ? planowana  na 29 marca zostaje odwo?ana!
O sytuacji b?dziemy informowa? na bie??co.

EGZAMINY PODSTAWOWE

Egzaminy na uprawnienia podstawowe odb?d? si? w dniach 12-14 czerwca 2019 r . w O?rodku Edukacyjnym w Manowie.

12 czerwca - egzamin pisemny z podzia?em na 2 grupy - poni?ej zamieszczamy listy egzaminacyjne.
13 czerwca - od godz. 9.00 - egzamin ustny
14 czerwca - od godz. 9.00 egzamin strzelecki
Zał±czniki
EGZAMIN PISEMNY 12 CZERWCA GODZ. 11.00
EGZAMIN PISEMNY 12 CZERWCA GODZ. 9.00

EGZAMINY SELEKCJONERSKIE

Egzaminy na uprawnienia selekcjonerskie odb?d? si? w dniach 12-13 czerwca 2019 r. w O?rodku Edukacyjnym w Manowie.

12 czerwca - egzamin pisemny z podzia?em na 3 grupy - poni?ej zamieszczamy listy egzaminacyjne.
13 czerwca - od godz. 9.00 - egzamin ustny
Zał±czniki
EGZAMIN PISEMNY 12 czerwca godz. 13.10
EGZAMIN PISEMNY 12 czerwca godz. 14.20
EGZAMIN PISEMNY 12 czerwca godz. 15.30

Egzaminy

Egzaminy dla kandydatw do PZ? i kandydatw na selekcjonerw odb?d? si? w dniach 12-14.06.2019 r. w O?rodku Edukacyjnym w Manowie.
Osoby, ktre b?d? zdawa?y egzamin jako poprawkowy proszone s? o kontakt z ZO na pocz?tku czerwca w celu zapisania si? na list? egzaminacyjn?.
Listy egzaminacyjne z podzia?em na grupy zostan? opublikowane na stronie ZO PZ?.

KURS SELEKCJONERSKI

Informujemy, ?e kurs selekcjonerski odb?dzie si? w dniach 17,18,19,24 i 26 maja br.
Wszystkie wyk?ady odb?d? si? w O?rodku Edukacyjnym
w Manowie, od godz. 9.00.
Prosimy zg?asza? ch?? uczestnictwa pod nr tel. 94 345 45 52.

Terminy wyk?adw dla kandydatw do PZ? 2018/19

13 kwietnia , (tylko w sobot?), odb?dzie si? zaleg?y wyk?ad z kynologii dla kandydatw rocznika 2018/19.


Wyk?ady odbywaj? si? w O?rodku Edukacyjnym w Manowie od godz. 9.00.

SZKOLENIE

Spotkanie organizacyjne nowego kursu dla kandydatw do PZ? odb?dzie si? 23 marca br. o godz. 9.00
w O?rodku Edukacyjnym w Manowie

SZKOLENIE

Termin najbli?szego wyk?adu dla kandydatw do PZ?:

 16/17.12.2017 r.Wyk?ady odb?d? si? w O?rodku Edukacyjnym w Manowie. Pocz?tek o godz 9.00. B?dzie to ostatni wyk?ad w tym roku kalendarzowym.

EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe dla nowowst?puj?cych i kandydatw na selekcjonerw:

1. Egzamin pisemny dla nowowst?puj?cych :
     6.11.2017 r. godz. 9.00

2. Egzamin ustny dla nowowst?puj?cych:
     7.11.2017 r. od 9.00

3. Egzamin strzelecki dla nowowst?puj?cych:
     8.11.2017 r. od godz. 9.00

-----------------------------
1. Egzamin pisemny dla kandydatw na selekcjonerw:
     6.11.2017 r. godz. 11.00

2. Egzamin ustny dla kandydatw na selekcjonerw:
     7.11.2017 r. od 9.00

Wszystkie egzaminy odbywaj? si? w O?rodku Edukacyjnym w Manowie.
Poni?ej lista osb dopuszczonych do egzaminw pisemnych
Zał±czniki
Egzamin pisemny na selekcjonera
Egzamin pisemny dla kandydatw do PZ?

Egzaminy dla kandydatw do PZ?

Terminy egzaminw dla kandydatw do PZ?:

- Egzaminy pisemne odb?d? si? w dniach 5 i 6 czerwca 2017. Kandydaci zostali podzieleni na 4 grupy. Listy osb dopuszczonych do egzaminu zamieszczamy poni?ej (aktualizacja 01.06.2017).

- Egzamin ustny (dla wszystkich , ktrzy zalicz? egzamin pisemny), rozpocznie si? 7 czerwca od godz. 9.00.

- Egzamin strzelecki rozpocznie si? 8 czerwca o godz.9.00.

Wszystkie egzaminy odbywaj? si? w O?rodku Edukacyjnym w Manowie.

Wszelkie informacje mo?na uzyska? pod numerem 94/3454552 wew.23.
Zał±czniki
Egzamin pisemny 05.06.2017 godz 9.00
gzamin pisemny 05.06.2017 godz 11.30
Egzamin pisemny 06.06.2017 godz 9.00
Egzamin pisemny 06.06.2017 godz 11.30
« poprzednie tematy następne tematy »