EDUKACJA EKOLOGICZNA

Mi?o nam poinformowa?, ?e Zarz?d Okr?gowy PZ? w Koszalinie zaj?? III miejsce w konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014 organizowanym przez Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

zapraszamy do obejrzenia zdj?? :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.683479461759579.1073742029.316090581831804&type=1

W dniach od 18 do 24 sierpnia br. nasz O?rodek Edukacji Ekologicznej w Manowie odwiedzi?a  grupa studentek z Ukrainy w ramach wsp?pracy z Biurem Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego
z Warszawy. Podczas pobytu grupa wzi??a udzia? w zaj?ciach z zakresu ochrony ?rodowiska, energii odnawialnej i wsp?czesnych metod zagospodarowania odpadw. Studentki z Ukrainy mog?y
w praktyczny sposb przekona? si? w jak wytwarza si? energi? fotowoltaiczn?, wiatrow? i wodn? zwiedzaj?c fermy wiatrakowe, elektrownie wodne oraz zak?ady produkuj?ce baterie solarne.
W czasie pobytu kole?anki mia?y mo?liwo?? poznania i integracji z polskimi kole?ankami i kolegami przy wsplnych ogniskach.

Kolejka w?skotorowa

Mieszka?cy Koszalina postanowili ?ykn?? troch? zdrowego powietrza z daleka od miejskiego zgie?ku i przyjechali do naszego O?rodka Kolejk? W?skotorow?, by oprcz wypoczynku w lesie zasi?gn?? troch? wiedzy ekologiczno-przyrodniczej...

Przedszkole - Stare Bielice

Prose pana a czy tutaj s? tygrysy, a jaki g?os ma lew, czy zobaczymy nosoro?ca? To tylko niektre z pyta?, jakie zadawa?y dzieci z Przedszkola ze Starych Bielic....

Koloni?ci w Wa?brzycha

Odwiedzi?y nas dzieci przebywaj?ce na kolonii w Sarbinowie... przyjecha?y w?skotorwk?.

Szko?a Podstawowa z Dygowa

Szko?a Podstawowa z Dygowa

Szko?a Podstawowa - Drawsko Pomorskie

Szko?a Podstawowa - Drawsko Pomorskie

Zesp? Szk? nr 11 Koszalin

Po zaj?ciach...

Przedszkole nr 23 z Koszalina

Przedszkole nr 23 z Koszalina

Przedszkole nr 23 z Koszalina

Przedszkole nr 23 z Koszalina

« poprzednie tematy następne tematy »