header-photo

KONTAKT ZARZĄD OKRĘGOWY

Kontakt Zarz?d Okr?gowy

image

Polski Zwi?zek ?owiecki
Zarz?d Okr?gowy

ul. Krucza 12
75-408 Koszalin
Biuro/Fax: (094) 345 45 52
Sekretariat: (094) 343 43 58
Email: zo.koszalin@pzlow.pl

Poniedzia?ek 8.00-16.00

Wtorek - pi?tek 7.00-15.00

Pekao S.A. II O/Koszalin

39 1240 3653 1111 0000 4188 3312FORMULARZ KONTAKTOWY