Informacja dotycząca upoważnionych osób do podpisania arkuszu kategoryzacji

W związku z licznymi pytaniami informujemy, iż arkusz kategoryzacji obwodu łowieckiego podpisywany

jest przez dwóch członków zarządu koła lub osobę przez

zarząd koła upoważnioną. Podanie może być również

podpisane przez osobę działającą w imieniu koła, która

uzyskała pełnomocnictwo zarządu koła do tej czynności prawnej.

Informacja dot.właściwej interpretacji organu, który występuje o opinię

Informacja dot.właściwej interpretacji organu, który występuje o opinię do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz właściwych terytorialnie izb rolniczych.

Informacje dotyczące umów dzierżawy obwodów łowieckich

Przesyłamy informacje dot. postępowania zarządów okręgowych PZŁ i kół łowieckich w związku z zakończeniem obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich w dniu 31 marca 2017 roku oraz przykładowe podania .
Załączniki
podanie do RDLP
podanie do Starosty
informacja

Terminy wykładów dla kandydatów do PZŁ 2016/17

Najbliższe terminy wykładów dla kandydatów do PZŁ:

 1. 18/19.02.2017
 2. 25/26.02.2017


Wykłady odbywają się w Ośrodku Edukacyjnym w Manowie od godz. 9.00.

GRATULACJE!

W dniu 2 lutego br. Kolega Andrzej Toboła, łowczy Koła Łowieckiego Sokół przy Politechnice Koszalińskiej pozyskał w obwodzie łowieckim nr 129, w Nadleśnictwie Połczyn rekordowego muflona tryka.
Komisja Wyceny Trofeów, podczas wstępnej wyceny przyznała 225,10 pkt CIC.
Na chwilę obecną trofeum Kolegi Andrzeja plasuje się na drugim miejscu  najlepszych trofeów muflona pozyskanych w Polsce! Koledze Andrzejowi składamy serdeczne gratulacje. Darz Bór!

Odstrzał lisów

Zamieszczamy zgodę Ministra Środowiska na odstrzał lisów do celów badań 
naukowych, również w okresie ochronnym, w terminie do 31.12.2021 roku.
Załączniki
Zgoda na odstrzał lisów
« poprzednie tematy następne tematy »