ZAWODY MANOWO-DWUNASTKA

4 LIPCA ODBYŁY SIĘ NA NASZEJ STRZELNICY KOLEJNE ZAWODY Z SERII  "MANOWO-DWUNASTKA"  - CYKLICZNA IMPREZA KTÓRĄ CHCIELIBYŚMY POWTARZAĆ W KAŻDĄ WOLNĄ SOBOTĘ.

A OTO WYNIKI Z PODIUM !!!

1) JUREK GRYNIA
2) MICHAŁ ŻAK
3) ZBIGNIEW WOROPAJ


GRATULACJE !!!

KILKA ZDJĘĆ ... :))))

POZDRAWIAMY

ZAŁOGA STRZELNICY MANOWO


ZAWODY STRZELECKIE

INFORMUJEMY, IŻ 11.07.2020r. O GODZINIE 9:00 ODBĘDĄ SIĘ ZAWODY STRZELECKIE "MANOWO-DWUNASTKA"

JEST TO KOLEJNA EDYCJA IMPREZY MYŚLIWSKIEJ  NA NASZEJ STRZELNICY W SOBOTĘ OD 9:00 DO 12:30.

REGULAMIN W ZAŁĄCZENIU


POZDRAWIAMY
ZAŁOGA STRZELNICY MANOWO
Zał±czniki
REGULAMIN

Wznowienie kursu 2019/20

Wznawiamy wykłady dla kursu dla kandydatów do PZŁ rocznik 2019/20.
Ostatni wykład  odbędzie się z podziałem ma grupy:

- 12.07.2020 - Uczestniczą osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Ł włącznie !

- 19.07.2020 - Uczestniczą osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do Ż włącznie !Rozpoczęcie wykładów o godz. 9.00 w Ośrodku Edukacyjnym
w Manowie.
Każdy z obecnych musi posiadać rękawiczki i maseczkę zakrywającą usta i nos. Jest to warunek dopuszczenia do wykładu.
Organizator zapewnia środki do dezynfekcji.

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PZŁ każdy uczestnik musi dostarczyć wykładowcy wypełnione oświadczenie, które zamieszczamy poniżej.
Zał±czniki
Oświadczenie

Członkowie Komisji Kultury i Etyki Łowieckiej

Lista członków Komisji Kultury i Etyki Łowieckiej – dane do kontaktu

Dariusz Sikorski - przewodniczący - KŁ Trop Koszalin

Zygmunt Kozłowski-  z/ca przewodniczącego - KŁ Wilk Koszalin

Wiesław Fabisiński  -   sekretarz    KŁ Żbik-Budowo Cieszyno

Krystian Fabisiński            KŁ Żbik-Budowo Cieszyno

Paweł Lipski                      KŁ Żbik-Budowo Cieszyno

Marek Malawski                KŁ Trop Koszalin

Radosław Dominowski       KŁ Żbik-Budowo Cieszyno

Anna Leyk                        KŁ Echo Sianów

Jerzy Nachman                 KŁ Wilk Koszalin

Jacek Sokołowski              KŁ Oręż Koszalin

Krzysztof Sztechmiler        KŁ Oszczep Szczecinek

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie, informuje, iż od dnia 13 maja br. kasa jest nieczynna. Osoby, które mają do odbioru dokument tj. legitymację, dzienniczek stażysty bądź zaległości do uregulowania prosimy o dokonanie przelewu:

- zaległa składka do PZŁ za rok 2020 (363zł, 203zł lub 123zł);

- 30 zł koszt nowej legitymacji;

- 43 zł ubezpieczenie NW stażysty.

Wszystkie opłaty należy dokonywać na  numer konta ZO PZŁ w Koszalinie  39 1240 3653 1111 0000 4188 3312, tytułem: imię i nazwisko – odbiór legitymacji, ubezpieczenie NW stażysty lub składka do PZŁ za rok 2020. Prosimy aby każdy, kto przyjdzie po legitymację,  dzienniczek, hologram posiadał przy sobie potwierdzenie przelewu.

Darz Bór!

Wspólna akcja z okazji Dnia Dziecka

Pomagamy szkołom

W dniu 23 maja 2020 roku, myśliwi Wojskowego Koła Łowieckiego 230 "Ryś" w Szczecinku, przeprowadzili prace, polegające na wymianie elementów drewnianych, ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Iwin gm. Grzmiąca. Materiał wykorzystany do remontu ogrodzenia, został zakupiony przez koło.

KONKURS

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice,

z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla Was dwie niespodzianki. Informacje w linku poniżej...

https://www.pzlow.pl/uwaga-konkurs-z-okazji-dnia-dziecka/


Zał±czniki
BAJKA

 

K O M U N I K A T

Komisji ds. opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich

 

Informujemy, że na podstawie uchwały nr XV/198/20. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07.05.2020  r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii utworzone zostały granice dwóch obwodów łowieckich:

1.  Obwód nr 88 położony w Nadleśnictwie Bobolice o powierzchni 13.201,77  ha- dawniej w dzierżawie Koła Łowieckiego Wilk Koszalin

2.  Obwód nr 144 położony w gminie Złocieniec Nadleśnictwo Czaplinek o powierzchni 8.028,55 ha, uprzednio dzierżawiony przez Koło Łowieckie Żbik Budowo

Uchwała oczekuje na umieszczenie w Dzienniku Urzędowym woj. Zachodniopomorskiego      i wejdzie w życie po upływie określonego w niej vacatio legis.

W związku z powyższym powołana na ostatnim zjeździe okręgowym PZŁ w Koszalinie Komisja ds. opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich niniejszym przedstawia kołom łowieckim propozycję dzierżawy każdego w wymienionych wyżej obwodów informując, że zakreśla 14-dniowy termin do złożenia ofert obejmujących stanowisko kół zainteresowanych dzierżawą.

Składający ofertę winien:

1.  Wykazać, ze posiada środki dla uiszczenia tenuty dzierżawnej, przy czym za obwód nr 88 kwoty 53.000  zł, za obwód 144 kwoty 30.000 zł – powyższe dane są danymi szacunkowymi, które w niewielkim zakresie mogą podlegać wahaniom przy podpisywaniu umowy,

2. Mieć świadomość, że za ostatni rok gospodarczy obwód 88 wygenerował koszty z tytułu odszkodowań za szkody łowieckie w kwocie około 340.000 zł   a obwód nr 144 – 29.700 zł i że od daty podpisania umowy dzierżawy obowiązek poniesienia kosztów z tym związanych spoczywać będzie na nowym dzierżawcy,

3.   Mieć świadomość, że – o ile umowa dzierżawy obwodu nr 88 nie zostanie podpisana z Kołem Łowieckim Wilk w Koszalinie i nr 144 z Kołem Łowieckim Żbik w Budowie  – koła te mogą żądać rekompensaty kosztów związanych z zagospodarowaniem obwodu,

4.   Wykazać, że posiadać będzie możliwości wykonania rocznego planu łowieckiego pozyskania zwierzyny, w tym w uwzględnieniu rygorów wynikających ze zwalczania ASF-u,

- 2   -

 

5.  Przedłożyć pozytywne opinie urzędu gminy i izby rolniczej z miejsca prowadzenia działalności łowieckiej, przy czym dotyczy to wszystkich współpracujących z kołem gmin i izb.

6. Mieć świadomość uzyskania pozytywnego stanowiska członków koła łowieckiego o dzierżawie obwodu.

Szczegółowych informacji dotyczących obwodów udzielają instruktorzy ZO PZŁ w Koszalinie pod numerem telefonu 94 345 45 52 i pod adresem e-mail zo.koszalin@pzlow.pl.

 

                                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                  Wiesław Breliński

Załącznik – uchwała Sejmiku

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xv19820-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zarząd Okręgowy wraz z Zarządami Kół Łowieckich oraz Myśliwymi okręgu koszalińskiego był po raz pierwszy współorganizatorem zbiórki środków finansowych dla szpitali, które potrzebowały między innymi Naszego wsparcia, aby toczyć walkę z chorobą COVID-19. Zbiórka rozpoczęła się 28 marca br.   i osiągnęła niesamowity efekt.

Z całego serca pragniemy podziękować  Zarządom Kół Łowieckich, a także wszystkim Myśliwym z naszego okręgu za okazane wsparcie nie tylko finansowe. To dzięki Wam Koleżanki i Koledzy w naszym okręgu udało się uzbierać tak wysoką kwotę, która została przekazana na bardzo szczytny cel. Jako Myśliwi potrafimy w trudnym czasie dla Nas wszystkich się jednoczyć i wszyscy zdaliśmy egzamin   z człowieczeństwa.

 Wspólnie uzbieraliśmy!

   129.440,00 zł

w tym:
-          ZO PZŁ w Koszalinie i Myśliwi z Kół Łowieckich okręgu koszalińskiego przekazali kwotę 90.000,00zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
-          Koła Łowieckie tj. „Cyranka" Świdwin, „Słonka" Świdwin, „Sokół" Świdwin oraz „Szarak" Połczyn – Zdrój  przekazali łącznie kwotę 19.000,00zł dla Powiatowego Szpitala w Połczynie – Zdroju.
-          Koło Łowieckie „Trop” Koszalin przekazało kwotę 10.000,00zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
-          Koło Łowieckie „Oręż” Koszalin przekazało 1020 maseczek za kwotę 5.440,00zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
-          Koło Łowieckie „Dzik” Koszalin przekazało kwotę 5.000,00zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
-          Koło Łowieckie „Żbik – Budowo”  przekazało 1000 maseczek do  Szpitala  w Drawsku Pomorskim - Drawskie Centrum Specjalistyczne oraz do Szpitala w Nowogardzie na oddział noworodkowy i pediatryczny, a także  1000 filtrów dla „Stowarzyszenia Żarek” w Drawsku Pomorskim, z których powstaną kolejne maseczki,
-          oraz wpłaty indywidualne.

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie

                         
« poprzednie tematy następne tematy »