WAŻNE - Okólnik "Myśliwi pomagają"

Szanowni Państwo, 

W załączeniu Okólnik dotyczący akcji "Myśliwi pomagają". To akcja, którą rozpoczynamy na szeroką skalę.  Nasze koleżanki i koledzy każdego dnia pomagają potrzebującym. Organizują własne akcje, włączają się w lokalne inicjatywy. Pokażmy, że te działania mają naprawdę ogromną skalę.

Pierwszym dużym akordem akcji jest "Myśliwska paczka". 

Szczegóły znajdą Państwo w Okólniku.
Zaczniki
Okólnik
Oświadczenie

W dniu dzisiejszym (10.12.2018 r. ) biuro ZO PZŁ będzie czynne do godziny 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Osoby, które zdały egzamin na podstawowe uprawnienia łowieckie, zapraszamy do biura ZO PZŁ w Koszalinie, celem złożenia dokumentów:

- zaświadczenie o niekaralności,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
- zaświadczenie o zameldowaniu (w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego)
- w przypadku złożenia dokumentów jeszcze w tym roku kalendarzowym : dowód wpłaty 1710 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2018 i 2019 + legitymacja"
- w przypadku złożenia dokumentów po 1 stycznia 2019 r. : dowód wpłaty 1353 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2019 + legitymacja"

Osoby do 25 roku życia, uczące się wnoszą opłatę w kwocie :
- w przypadku złożenia dokumentów jeszcze w tym roku kalendarzowym : dowód wpłaty 1390 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2018 i 2019 + legitymacja" .
- w przypadku złożenia dokumentów po 1 stycznia 2019 r. : dowód wpłaty 1193 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2019 + legitymacja"
(proszę dostarczyć dokument uprawniający do ulgi)

Osoby zamieszkałe na terenie innego Okręgu PZŁ otrzymają zaświadczenie o zdanym egzaminie i dalsze formalności załatwiać będą we właściwym ZO ze względu na miejsce zamieszkania.

W załączeniu przekazujemy pismo Ministra Środowiska dotyczące intensyfikacji odstrzału dzików.
Zaczniki
Pismo

EGZAMINY

Egzaminy dla kandydatów do PZŁ i kandydatów na selekcjonerów odbędą się w dniach 28-29.11.2018 r. na strzelnicy myśliwskiej w Manowie.

- Egzamin pisemny dla kandydatów do PZŁ - 28.11.2018 r. - godz.9.00.

- Egzamin pisemny dla kandydatów na selekcjonerów - 28.11.2018 r. - godz.11.00.

- Egzamin ustny dla obu grup oraz egzamin strzelecki dla kandydatów do PZŁ - 29.11.2018 r.od godz. 9.00.

Poniżej listy osób dopuszczonych do egzaminów.
Zaczniki
Lista egzaminacyjna kandydatów do PZŁ
Lista egzaminacyjna kandydatów na selekcjnerów

Uroczysta Msza Święta Hubertowska w Manowie

W dniu 16 listopada 2018 roku o godzinie 18.00 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Manowie odbyła się Uroczysta Msza Święta Hubertowska.« poprzednie tematy nastpne tematy »