Praca biura w czasie COVID-19

INFORMACJA

Informujemy Zarządy Kół Łowieckich o obowiązku wynikającym z art. 42 ab ust. 1 Ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683.) tj.:

"Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje –co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego –wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania."

EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe dla kandydatów do PZŁ i kandydatów na selekcjonerów odbędą się w dniach
27-29 października br. w Ośrodku Edukacyjnym w Manowie.
Na egzamin należy zapisać się telefonicznie do dnia 22 października br. pod nr tel. 94 345 45 52 wew.23 .
Przed egzaminem na stronie internetowej ZO PZŁ w Koszalinie pojawią się listy egzaminacyjne z podziałem na grupy.

Każdy z obecnych musi posiadać rękawiczki i maseczkę zakrywającą usta i nos.
Jest to warunek uczestnictwa w egzaminie.
Organizator zapewnia środki do dezynfekcji.

Każdy uczestnik musi dostarczyć wypełnione i podpisane oświadczenie, które zamieszczamy poniżej.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną nie wykluczamy przełożenia egzaminu.
O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej.
Zał±czniki
Oświadczenie COVID

Wniosek Komisji Kultury i Etyki Łowieckiej ws akcji pomocy dla chorej dziewczynki

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Ponawiamy nasz apel o pomoc dla chorej Neli!
Nie bądźmy obojętni! Poniżej znajdują się niezbędne informacje!

Zał±czniki
wniosek rodzicow
okolnik
pismo do ZK

INFORMACJA

Osoby, które zdały egzamin na podstawowe uprawnienia łowieckie, zapraszamy do biura ZO PZŁ w Koszalinie, od dnia 21 września celem złożenia dokumentów:

- zaświadczenie o niekaralności,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
- dowód wpłaty 1353 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2020+ legitymacja"

Osoby do 25 roku życia, uczące się wnoszą opłatę w kwocie 553 zł. (proszę dostarczyć dokument uprawniający do ulgi)

Osoby zamieszkałe na terenie innego Okręgu PZŁ otrzymają zaświadczenie o zdanym egzaminie i dalsze formalności załatwiać będą we właściwym ZO ze względu na miejsce zamieszkania.

Pod poniższym linkiem znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedury wydania pozwolenia na broń.
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/wydzial-postepowan-admi/pozwolenia-na-bron

EGZAMIN STRZELECKI

Przełożony egzamin strzelecki dla kandydatów do PZŁ odbędzie się 15 września br. na strzelnicy myśliwskiej w Manowie. Początek o godz. 9.00

Komunikat uzupełniony

W dniu 7 września na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zostały zamieszczone wytyczne dotyczące zatwierdzania sprawozdań finansowych, link poniżej.Egzaminy selekcjonerskie

Egzaminy dla kandydatów na selekcjonerów :
- Egzamin pisemny , wtorek 8 września o godz. 9.00 i 10.30
( podział na grupy znajduje się poniżej)
- Egzamin ustny, środa 9 września wg. takiego samego podziału.
Zał±czniki
LIsta egzaminacyjna

EGZAMINY NW

Poniżej zamieszczamy listy egzaminacyjne kandydatów na uprawnienia podstawowe.
Egzamin pisemny w środę (2 września) z podziałem na trzy grupy (godz.9.00, 11.30, 14.00).
Egzamin ustny w czwartek (3 września) wg. takiego samego harmonogramu.
Egzamin strzelecki w piątek (4 września) od. godz. 9.00.
Wszystkie egzaminy odbywają się w Ośrodku Edukacyjnym w Manowie.
Zał±czniki
LISTA EGZAMINACYJNA

Komunikat

W dniu 14 sierpnia (piątek) biuro ZO PZŁ w Koszalinie będzie zamknięte.

 

W dniu 17 sierpnia (poniedziałek) biuro ZO PZŁ w Koszalinie czynne będzie do godz. 10.00
 (uroczystości pogrzebowe Ś.P. Krzysztofa Olejnika)

 

Za utrudnienia przepraszamy.

« poprzednie tematy następne tematy »